21 Styczeń 2014

  • Dlaczego ranię Jezusa przez obrażanie Go grzechem?
  • Ps 5.2 Usłysz, Panie, moje słowa, zwróć na mój jęk uwagę; natęż słuch na głos mojej modlitwy, mój Królu i Boże! Albowiem Ciebie błagam.

    Tomasz a Kempis
    Mało jest takich, którzy stają się lepsi dzięki chorobie, tak jak i ci, co wiele podróżują, niekoniecznie stają się święci.

    Św. Augustyn
    Trzebaż więc odepchnąć miłosierdzie? Na pewno nie!