20 Styczeń 2014

  • Czy kocham wszystkich niezależnie od wad czy grzechów?
  • Iz 40.30-31 Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się słabnąc młodzieńcy, lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą.

    Tomasz a Kempis
    Wiele możesz zrobić, póki jesteś zdrowy, ale w chorobie nie wiem, co potrafisz.

    Św. Augustyn
    Przecież z własnej chęci tu się kieruje, a od niebiańskiej pogody się odwraca.