19 Styczeń 2014

  • Czy szczycę się przed innymi głosząc Prawdę i mówię, że to Duch Święty mnie prowadzi?
  • Ps 66.20 Błogosławiony Bóg, co nie odepchnął mej prośby i nie odjął mi swojej łaskawości.

    Tomasz a Kempis
    Nadzieję szczęśliwej śmierci może dać tylko zupełne odrzucenie światowości, żarliwe pragnienie dobra, umiłowanie dyscypliny, trud pokuty, gorliwe posłuszeństwo, zapomnienie o sobie i znoszenie trudności dla miłości Chrystusa.

    Św. Augustyn
    Czemu wpada do wodospadu smoły wrzącej, do okropnej, rozpalonej lawiny pożądania?