18 Styczeń 2014

  • Czy tylko ci, którzy są gotowi zrobić wszystko, czego się od nich wymaga, aby wykonać Świętą Wolę Boga, zgodnie z Jego Słowem, mogą otrzymać Dary, aby głosić Słowo, które będzie miało prawdziwy wpływ?
  • Ps 117.2 Boża łaskawość nad nami potężna, a wierność Pańska trwa na wieki.

    Tomasz a Kempis
    Jakże szczęśliwy i mądry jest ten, kto już teraz stara się być takim, jakim chciałby być w obliczu śmierci!

    Św. Augustyn
    Ale ten strumień — dokądże on zmierza?