11 Styczeń 2014

  • Czy osłabiam wewnętrzną jedność małżeństwa?
  • Flp 2.13 Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą.

    Tomasz a Kempis
    Może widziałeś kiedy, jak umiera człowiek. Pamiętaj, że i ty odejdziesz w tę samą drogę.

    Św. Augustyn
    Nie wzywa się tu widza na pomoc, lecz tylko do tego się go zaprasza, by oklaskiwał autora.