9 Styczeń 2014

  • Czy jestem przygotowany do walki, gdyż przy każdej okazji nienawiść będzie atakowała miłość?
  • Ap 21.10-11 Anioł uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte – Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu.

    Tomasz a Kempis
    Strasznie jest umierać, ale może jeszcze niebezpieczniej długo żyć.

    Św. Augustyn
    Kiedy zaś współczuje innym, nazywa się to miłosierdziem.