8 Styczeń 2014

  • Czy dla mnie Miłość jest naturalnym uczuciem, który podtrzymuje płomień Światła Boga w świecie ciemności.
  • Łk 22.26 Wy zaś nie tak macie postępować. Lecz największy między wami niech będzie jak najmłodszy, a przełożony jak sługa!

    Tomasz a Kempis
    Niektórzy liczą sobie lata od nawrócenia, ale jakże często lichy jest plon tego czasu.

    Św. Augustyn
    Ale kiedy sam doznaje cierpień, mówimy, że jest nieszczęśliwy.