4 Styczeń 2014

  • Na ile pozwalam złemu wykorzystywać moje słabości?
  • Ps 5.12 Wszyscy, którzy się do Ciebie uciekają, niech się cieszą, niech się weselą na zawsze! Osłaniaj ich, niech cieszą się Tobą, ci, którzy imię Twe miłują.

    Tomasz a Kempis
    Jutro niepewne, skąd wiesz, czy będziesz miał jakieś jutro?

    Św. Augustyn
    Bardzo mnie wtedy pociągały widowiska teatralne, bo były pełne obrazów mojej niedoli i jeszcze podsycały ogień, jaki mnie palił.