3 Styczeń 2014

  • Czy miejsce Jezusa w moim sercu zajmują inni bogowie?
  • Pwt 23.6 Pan, Bóg twój, zamienił przekleństwo względem ciebie na błogosławieństwo, bo Pan, Bóg twój, umiłował ciebie.

    Tomasz a Kempis
    Dziś jeszcze nie jesteś gotowy, a co będzie jutro?

    Św. Augustyn
    Chłostany byłem żelaznymi, rozpalonymi prętami zazdrości i podejrzeń, lęku, gniewu, sporów.