Modlitwa jest wołaniem anioła, a grzech jest krzykiem bestii.

Modlitwa jest wołaniem anioła, a grzech jest krzykiem bestii.

Człowiek, który się nie modli, coraz bardziej zniża się do ziemi i staje się podobny do kreta, który kopie sobie norę w ziemi, żeby się w niej schować.

Chleb dla naszych dusz znajduje się w tabernakulum. Gdy kapłan pokazuje nam Hostię, moja dusza może mówić: oto mój pokarm!