Modlitwa za: Biskup PIOTR KRUPA

Biskup Pomocniczy Senior Diecezji Pelplińskiej

Dewiza biskupia: Adveniat Regnum Tuum
(Przyjdż Królestwo Twoje)

urodzony: 19.06.1936, Braciejowa
święcenia prezbiteratu: 14.05.1961
święcenia biskupie: 15.04.1984
Funkcje w KEP:
– Członek Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Francji