Modlitwa za: Biskup TEOFIL WILSKI

Biskup Pomocniczy Senior Diecezji Kaliskiej

Dewiza biskupia: Paternitati servire Dei
(Służyć Ojcostwu Boga)

urodzony: 16.10.1935, Skubarczewo k. Mogilna
święcenia prezbiteratu: 11.06.1960
święcenia biskupie: 08.05.1995