Modlitwa za: Arcybiskup ALFONS NOSSOL

Arcybiskup Senior Diecezji Opolskiej

Dewiza biskupia: Veritatem facere in caritate
(Czynić prawdę w miłości)

urodzony: 08.08.1932, Brożec (Opolszczyzna)
święcenia prezbiteratu: 23.06.1957
święcenia biskupie: 17.08.1977
mianowany arcybiskupem: 12.11.1999