Modlitwa za: Biskup JAN BAGIŃSKI

Biskup Pomocniczy Senior Diecezji Opolskiej

Dewiza biskupia: Servire Deo et populo
(Służyć Bogu i ludziom)

urodzony: 31.05.1932, Kamionka na Wołyniu
święcenia prezbiteratu: 17.06.1956
święcenia biskupie: 15.08.1985