11 Grudzień 2012

 • Czy otwieram serce na Miłość i przebaczenie?
 • 1Kor1.5 W Chrystusie zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie.

  Św. Ojca Pio
  Strach jest większym złem niż samo zło.

  Tomasz a Kempis
  Myśl i uczucie często nas zwodzą i ukazują rzeczywistość niepełnie.

  Św. Augustyn
  Czyż małym nieszczęściem byłoby samo to, że nie kochałbym Ciebie?

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje.

  Czuję, że choćbym miała na sumieniu wszystkie grzechy, jakie tylko można popełnić, poszłabym z sercem rozdartym żalem i rzuciłabym się w ramiona Jezusa, ponieważ wiem, jak bardzo kocha On marnotrawnego syna, który do Niego powraca. (święta Teresa od Dzieciątka Jezus)