30 Listopad 2012

 • Czy widzę jak wiele mam jeszcze do poprawienia?
 • Ps19.13 Kto dostrzega swoje błędy? Oczyść mnie od tych, które są skryte przede mną.

  Św. Ojca Pio
  Pamiętaj, że Bóg jest w nas, kiedy żyjemy w stanie łaski uświęcającej, a na Zewnątrz nas -by tak powiedzieć -kiedy żyjemy w stanie grzechu; jednak Jego anioł nigdy nas nie opuszcza…On jest naszym najszczerszym i najpewniejszym przyjacielem, kiedy nie zasmucamy go naszym złym postępowaniem

  Tomasz a Kempis
  O ile więcej i lepiej umiesz, o tyle surowiej będziesz sądzony, jeżeli życie twoje w tym samym stopniu nie będzie świętsze.

  Św. Augustyn
  Szukasz, a niczego Ci nie brakuje.

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia.

  Do Jezusa przez Maryję. (święty Rafał od św. Józefa)

  Benedykt XVI: Bóg nie jest konkurentem, lecz zabezpieczeniem naszej egzystencji