23 Listopad 2012

Czy okazuję Miłość wszystkim, którzy stają na mojej drodze? Łk19.46 Jezus mówił do nich: “Napisane jest: Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców”. Św. Ojca …