19 Listopad 2012

Czy jestem stały w swoich Modlitwach? Ap1.3 Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska. Św. Ojca Pio Błogosławieństwo …