Czy potrafię uwierzyć, chociaż nic nie widziałem?

Zdobywanie Wiary na siłę bez wolnej woli Miłości jest bałwochwalstwem.

Wiara trwa, nawet gdy się ją zwalcza.

Wiara przyjmuje, nawet gdy nie widzi. Wzrasta nawet bez cudów.