Spowiedź

Dziecko lubi gdy dostaje czystą, całą, prostą i białą kartkę, na której może wymalować swoje wyobrażenie o przyrodzie, ludziach, przedmiotach. Gdy zaczyna malować, nie wszystko mu wychodzi tak jak to …

26 Listopad 2012

Czy wybieram grzech i afiszuję się ze swoimi słabościami przez ludźmi? Ps24.3 Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu? 4 Człowiek o rękach nieskalanych i o …