Pokój daje Radość

Którzy obecnie się radujecie, nie niszczcie przez grzech błogosławieństwa Bożego. Złe działania odbierają pokój, a tam, gdzie nie ma pokoju, nie ma radości. Słowo Boże jest pokarmem dla duszy. Czy …

16 Listopad 2012

Czy jestem dziś tym, który myśli o Miłości? Tt3.3 Niegdyś bowiem i my byliśmy nierozumni, oporni, błądzący, służyliśmy różnym żądzom i rozkoszom, żyjąc w złości i zawiści, godni obrzydzenia, pełni …