Pokój daje Radość

Którzy obecnie się radujecie, nie niszczcie przez grzech błogosławieństwa Bożego.

Złe działania odbierają pokój, a tam, gdzie nie ma pokoju, nie ma radości.

Słowo Boże jest pokarmem dla duszy. Czy potrzebuję ten pokarm, aby nie upaść wyczerpany?