12 Listopad 2012

Czy Miłość jest łatwa? Łk17.1 Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. Św. Ojca Pio Błagam was, moje drogie córki, na miłość Boską, nie lękajcie się …