Ba 3.26-28

Czy Miłość do Boga, Modlitwa i Wierność Jemu, są potrzebne, by osiągnąć Życie i Mądrość? Ba 3.26 urodzili się olbrzymi, sławni od początku, wielcy, biegli w walce. 27 Ale nie …

15 Listopad 2012

Czy jestem tym, który ofiarowuje siebie z Miłością? Łk17.20 “Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; 21 i nie powiedzą: “Oto tu jest” albo: “Tam”. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest”. …