Ba 3.26-28

  • Czy Miłość do Boga, Modlitwa i Wierność Jemu, są potrzebne, by osiągnąć Życie i Mądrość?
  • Ba 3.26 urodzili się olbrzymi, sławni od początku, wielcy, biegli w walce.
    27 Ale nie tych wybrał Bóg ani im nie dał drogi do mądrości.
    28 Zginęli dlatego, że mądrości nie mieli, zginęli z powodu swej nierozwagi.

    Dobry Bóg nie wybiera olbrzymów, wielkich tego świata, których uznajemy za jako takich. Bóg patrzy na ducha, a nie na to co widzimy i nam zaślepia wartość. Bóg wybiera czyste dusze, pokorne z czystymi intencjami rozpalonymi Miłością.