Miłość już umarła?

Matka odrzuca błagania dziecka o Miłość. Dziecko zwraca się przeciw rodzicom z powodu braku Miłości. Rodzice bez Miłości zwracają się wzajemnie przeciw sobie. Świat oziębił się, pogrążył w lodowatym chłodzie, …

25 Listopad 2012

Czy moje serce tęskni za czyimś okazywaniem Miłości? Ap1.7 Oto nadchodzi z obłokami, i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. …