Miłość już umarła?

Matka odrzuca błagania dziecka o Miłość.

Dziecko zwraca się przeciw rodzicom z powodu braku Miłości.

Rodzice bez Miłości zwracają się wzajemnie przeciw sobie.

Świat oziębił się, pogrążył w lodowatym chłodzie, umarł dla Miłości.