18 Listopad 2012

Czy Miłość kogoś potępia? J4,12 Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka Św. Ojca Pio Bóg dał mi dobrą siostrę i Bóg mi ją zabrał. Niech będzie wysławiane Jego …