18 Listopad 2012

  • Czy Miłość kogoś potępia?

J4,12 Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka

Św. Ojca Pio
Bóg dał mi dobrą siostrę i Bóg mi ją zabrał. Niech będzie wysławiane Jego święte Imię. W modlitwie do Boga i w powierzeniu się Jemu znajduję wystarczającą siłę, aby nie załamać się pod ciężarem bólu. Do tego zdawania się na Bożą wolę zachęcam również was, a gdy to zrobicie, to znajdziecie, tak jak ja, ulgę w cierpieniu

Tomasz a Kempis
Staraj się więc odciągać serce od rzeczy widzialnych, a zwracaj się ku niewidzialnym.

Św. Augustyn
A gdzie wylewasz to, co z Ciebie zostaje po napełnieniu nieba i ziemi?

Błogosławiony Jan Paweł II
Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny.

Miłować to oddać wszystko i nadto oddać samego siebie. (święta Teresa od Dzieciątka Jezus)