26 Listopad 2012

 • Czy wybieram grzech i afiszuję się ze swoimi słabościami przez ludźmi?
 • Ps24.3 Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu?
  4 Człowiek o rękach nieskalanych i o czystym sercu, który nie skłonił swej duszy ku marnościom i nie przysięgał fałszywie.

  Św. Ojca Pio
  Istnieją tak wzniosłe radości i tak głębokie cierpienia, że słowo nie potrafi ich należycie wyrazić. Milczenie jest ostatecznym wyrazem tak niewypowiedzianej radości, jak i największej udręki ducha

  Tomasz a Kempis
  Uczeni pragną, aby ich widziano i chwalono, jacy to są mądrzy.

  Św. Augustyn
  Jakiż jest Bóg oprócz Boga naszego? O najwyższy, najlepszy, najmożniejszy, bezgranicznie wszechmocny, najbardziej miłosierny i najsprawiedliwszy, najgłębiej ukryty i najbardziej obecny, najpiękniejszy i najsilniejszy, zawsze istniejący a niepojęty!

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni nie byli samotni.

  Miłosierdzie Pańskie na wieki wyśpiewywać będę! (święta Teresa od Jezusa)