Czy ja chcę się uczyć Miłości?

Jr8.4 To mówi Pan: Czy nie powstaje ten, co upadnie? Albo czy nie zawraca ten, co zabłądzi?
5 Dlaczego więc buntuje się ten lud i trwa bez końca w odstępstwie? Trzyma się kurczowo kłamstwa i nie chce się nawrócić?

To są Słowa-pytania Dobrego Boga dzisiaj skierowane do mnie. Co i jak mu odpowiadam?

Czy ja chcę się uczyć Miłości, aby nie upadać i nie błądzić?
Czy brak Miłości w moim życiu codziennym przyciąga coraz bliżej kłamstwo i bunt?