21 Listopad 2012

  • Czy przemawiam do serc wzbudzając Miłość?

J8.12 “Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia”.

Św. Ojca Pio
Droga Pani! Proszę się umocnić, podnieść na duchu, gdyż ręka Boga, która pragnie cię podnieść, nie stała się krótszą. O tak! Pan Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi, ale w sposób szczególny jest nim dla nieszczęśliwych. podobnie -w sposób bardzo szczególny -jest nim dla ciebie, wdowy, wdowy-matki

Tomasz a Kempis
Niewątpliwie lepszy jest skromny wieśniak służący Bogu niż dumny filozof, który o sobie nie myśląc bada ruchy ciał niebieskich.

Św. Augustyn
Naczynia, pełne Ciebie, unieruchomić Cię nie mogą. Gdy się rozpadają, Ty się nie rozlewasz. A gdy rozlewasz się na nas, nie spadasz, lecz nas podnosisz. Nie rozpraszasz się, lecz nas gromadzisz.

Błogosławiony Jan Paweł II
Wstyd mi. Prezydent stoi, kardynał stoi – a ja siedzę.

Szatan jest subtelny jak wiatr, wchodzi przez najmniejsze szczeliny. (błogosławiona Maria od Jezusa Ukrzyżowanego)