9 Listopad 2012

  • Czy Miłość jest dla mnie najważniejsza?

1Kor3.9 My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą.

Myśli Św. Ojca Pio
Po chrześcijańsku korzystajcie z waszych pieniędzy i z waszych oszczędności, a wówczas zniknie wiele nędzy i wiele zbolałych ciał, a wiele udręczonych istnień znajdzie pociechę i umocnienie

Tomasz a Kempis
“Marność nad marnościami i wszystko marność” oprócz jednego: miłować Boga i Jemu służyć.
To jest mądrość najwyższa: przez odrzucenie świata dążyć do Królestwa niebieskiego.

Św. Augustyn
A czy jest we mnie takie miejsce, do którego mógłby Bóg mój przyjść? On, który niebo i ziemię stworzył!

Papież Benedykt XVI
Wielu naszych współczesnych może wysuwać zastrzeżenia, twierdząc, że w ogóle nie odczuwają takiego pragnienia Boga. Dla znacznej części społeczeństwa nie jest On już tym oczekiwanym, pożądanym, ile raczej rzeczywistością, która pozostawia obojętnym, przed którym nie trzeba nawet podejmować wysiłku, aby się wypowiedzieć.

Jezu, Królu i Zbawicielu świata, ślubujemy Tobie naszą czcią, naszą wiernością i czynami głosić wszystkim Twoją Chwałę.
Pomóż nam zyskać siłę i zaufanie, aby powstać i w każdej chwili głosić Prawdę.
Nigdy nie pozwól nam się potknąć ani opóźnić w marszu do zwycięstwa i w naszym planie ratowania dusz.
Ślubujemy nasze oddanie, nasze serca i wszystko, co posiadamy, abyśmy byli wolni od przeszkód, gdy będziemy postępować ciernistą drogą do bram Nowego Raju.
Kochamy Cię, najdroższy Jezu, nasz ukochany Zbawicielu i Odkupicielu.
Łączymy się w ciele, umyśle i duchu z Twoim Najświętszym Sercem.
Wylej na nas Twoją Łaskę Ochrony.
Osłoń nas Twoją Najdroższą Krwią, abyśmy zostali wypełnieni odwagą i miłością, aby powstać i głosić Prawdę o Twoim Nowym Królestwie. Amen.