Jak być prawdziwym kapłanem Pana Jezusa

Przed odejściem z tej ziemi ustanowiłem N. Sakrament. Ciężko mi bowiem było rozłączyć się ze swemi dziećmi i zostawić je sierotami. Poruczyłem ci zadanie, byś mię codziennie sprowadzał na ołtarz, …

Kapłan miłosierny Samarytanin

Żal mi serdecznie rzeszy tych ludzi, których przyjąłem za braci. Widzę ich leżących wedle drogi, okrytych ranami grzechowemi… a niema, ktoby wlał w ich rany oliwy i wina. Uczyniłem cię …

Kapłan Arcykapłan ludzkości

Poruczyłem ci zadanie wspomagania mnie w mym urzędzie Arcykapłana ludzkości. W tym celu powierzyłem ci władzę samego Stwórcy. Sprowadzasz mię na ołtarz. Dajesz mi byt sakramentalny i to codziennie zapomocą …

Pan Jezus jest, był i będzie na wieki

DZIEŃ PIERWSZY KAPŁAN DRUGIM CHRYSTUSEM II. Kapłan pośrednikiem wraz z Jezusem Jestem alfą i omegą, początkiem i końcem wszystkiego. Byłem wczoraj, jestem dzisiaj i będę na wieki. Jestem pierworodnym całego …

Kapłan drugim Chrystusem

DZIEŃ PIERWSZY KAPŁAN DRUGIM CHRYSTUSEM I. Odwieczne wybranie kapłana Synu mój, nie zostałeś powołany do życia przypadkowo. Nie przez przypadek otrzymałeś godność kapłaństwa. Kiedy Ojciec mój przeznaczał mię na swego …

Kapłan narzędziem Bożego Miłosierdzia

Synu mój, należysz, zatem do mnie. Wybrałem cię, abyś sprawował mą ofiarę, jesteś narzędziem mojego miłosierdzia dla grzesznego człowieka, jesteś moim kapłanem, drugim Chrystusem. Obyś nie zawiódł nadziei, położonych w …

Powołanie kapłańskie

Synu mój, pójdź do mnie. Zapraszam cię, abyś jak drugi Mojżesz wstąpił na górę świętą. Chcę porozmawiać z tobą sam na sam. Czyż nie jesteś wodzem mego ludu? Nie lękaj …

Jak kapłan powinien widzieć człowieka

Człowiek ma ciało, uczucia, zmysły i duszę – wolną wolę, rozum i pamięć. Kaznodzieja powinien dostrzec napięcia i rozchwianie jakie zachodzą między ciałem i duszą parafian. Zadaniem wychowania jest wprowadzenie …