Kapłan współodkupiciel

O, nie usuwaj się od tego niezrównanego zaszczytu, że możesz być ofiarą razem ze mną. Niech cię nie przeraża rola ofiary, którą przyjmujesz, wraz ze mną na siebie. Ziarnko pszeniczne …