Jak kapłan powinien widzieć człowieka

Człowiek ma ciało, uczucia, zmysły i duszę – wolną wolę, rozum i pamięć. Kaznodzieja powinien dostrzec napięcia i rozchwianie jakie zachodzą między ciałem i duszą parafian. Zadaniem wychowania jest wprowadzenie …