Kapłan Arcykapłan ludzkości

Poruczyłem ci zadanie wspomagania mnie w mym urzędzie Arcykapłana ludzkości. W tym celu powierzyłem ci władzę samego Stwórcy. Sprowadzasz mię na ołtarz. Dajesz mi byt sakramentalny i to codziennie zapomocą …