Kapłanie módl się nieustannie

O, nie trap się, mój Synu, na widok tak wielkiej odpowiedzialności. Nie zniechęcaj się na widok swej słabości. Wiem, że powierzyłem swą łaskę naczyniu kruchemu. Wiem, że jesteś prochem, że …