Jak być prawdziwym kapłanem Pana Jezusa

Przed odejściem z tej ziemi ustanowiłem N. Sakrament. Ciężko mi bowiem było rozłączyć się ze swemi dziećmi i zostawić je sierotami. Poruczyłem ci zadanie, byś mię codziennie sprowadzał na ołtarz, …