Pokora Kapłana

I. Pokora Kapłana Moja istota ludzka jest wobec Boga jakby nicością. To też unicestwiłem się przed majestatem mego Ojca. Przyjąłem postać niewolnika. Upodobniłem się do robaka ziemskiego, chciałem, by mię …

Maluczki kapłan przychodzi do Pana Jezusa

Do kogoż się skłonię, jeżeli nie do serca skruszonego i upokorzonego? Serce pokorne żyje w prawdzie, zadowolone jest ze swej nicości, nie przywłaszcza sobie praw należnych Bogu samemu, Istocie najwyższej. …

Kapłan przeznaczony na cierpienie

Moja istota ludzka jest wobec Boga jakby nicością. To też unicestwiłem się przed majestatem mego Ojca. Przyjąłem postać niewolnika. Upodobniłem się do robaka ziemskiego, chciałem, by mię uważano za ostatniego …

Kapłan i łaska uczynkowa — Modlitwa

III. Kapłan i łaska uczynkowa — Modlitwa Synu mój, pójdź ze mną na samotność, a ja nauczę cię modlić się. Przybądź z umysłem uważnym; oddalaj wszelkie dobrowolne roztargnienia; porzuć wszelką …

Kapłan bojaźliwy wpada w niewolę

Czyż nie jestem Twym Ojcem, Odkupicielem? Zanim wyszepcesz swą modlitwę, już ją usłyszałem. Zanim do mnie zawołasz, już cię wysłuchałem. O, jakżeż mi przykro, gdy widzę, że mój kapłan ukochany …

Czego się lęka Kapłan?

Czy matka może zapomnieć o dziecięciu, które nosiła? A jeśliby ona mogła zapomnieć o owocu żywota swego, ja nie zapomnę o tobie. Ja cię stworzyłem, ja cię nosiłem od dziecięctwa …

Kapłan, który mało prosi, mało otrzyma

Jeśli ci więc nie dostaje mądrości, proś mię o nią, gdyż jestem Mądrością przedwieczną. Jeśli jesteś słaby albo chory, zwróć się do mnie, gdyż jestem Lekarzem miłosiernym. Jeśliś ubogi, wyciągnij …