Kapłanie módl się nieustannie

O, nie trap się, mój Synu, na widok tak wielkiej odpowiedzialności. Nie zniechęcaj się na widok swej słabości. Wiem, że powierzyłem swą łaskę naczyniu kruchemu. Wiem, że jesteś prochem, że …

Kapłan ma być czysty

Powierzyłem ci troskę o dusze odkupione przeze mnie, twoim więc obowiązkiem osłaniać niewinność tych, którzy do mnie należą. Lecz miej się na baczności! Jeśli nie jesteś aniołem czystości, oddech twój …

Kapłan wyróżniony przed aniołami

Gdy odprawiasz Mszę św. tysiące Aniołów, pogrążonych w uwielbieniu i wysławianiu, zapełniają mój Przybytek. Oni są mymi sługami, ale ty jesteś mym kapłanem. Przystępujesz do Ołtarza, mając, do tego pełne …

Suo quisque metu pericula metitur

Każdy mierzy niebezpieczeństwo miarą własnego strachu. Strach paraliżuje ludzkie działania, odbiera ludziom wolność i osobową autonomię. Przyćmiewa życiową radość, a okazuje się, że człowieka stale przepełnia, jeśli nie strach, to …

Kapłan ofiarą z Jezusem

DZIEŃ PIERWSZY KAPŁAN DRUGIM CHRYSTUSEM III. Kapłan ofiarą z Jezusem Jestem Kapłanem i Ofiarą w jednej osobie. Ofiary Starego Zakonu miały wartość jedynie w odniesieniu do mojej przyszłej ofiary krzyżowej. …

Kapłanie odwagi

Odwagi, mój Synu. Dźwigaj dzielnie mój krzyż i chodź za mną. Nic dozwolę, abyś miał upaść pod jego ciężarem. Próby, jakie mój Ojciec zamierza zesłać na ciebie, aby cię upodobnić …

Świat nienawidzi kapłana

Synu mój! Bardziej mi się podoba twa cierpliwość, aniżeli twój gorączkowy pośpiech. Cierpienie twe wydaje więcej owoców aniżeli twa działalność. Twe zawody więcej mi dusz zyskują, aniżeli twe powodzenie. Bądź …

Kapłan współodkupiciel

O, nie usuwaj się od tego niezrównanego zaszczytu, że możesz być ofiarą razem ze mną. Niech cię nie przeraża rola ofiary, którą przyjmujesz, wraz ze mną na siebie. Ziarnko pszeniczne …

Kapłan ofiarą

Synu mój! Powołano cię wyrokiem odwiecznym, byś był moim kapłanem, tym samym wyrokiem wyznaczono, byś był ze mną ofiarą. Matka moja, obdarzając mię naturą ludzką, dała mi możność stania się …

Pan Jezus kapłan i ofiara w jednej osobie

DZIEŃ PIERWSZY KAPŁAN DRUGIM CHRYSTUSEM III. Kapłan ofiarą z Jezusem Jestem Kapłanem i Ofiarą w jednej osobie. Ofiary Starego Zakonu miały wartość jedynie w odniesieniu do mojej przyszłej ofiary krzyżowej. …

Kapłan pośrednikiem wraz z Jezusem

DZIEŃ PIERWSZY KAPŁAN DRUGIM CHRYSTUSEM II. Kapłan pośrednikiem wraz z Jezusem Jestem alfą i omegą, początkiem i końcem wszystkiego. Byłem wczoraj, jestem dzisiaj i będę na wieki. Jestem pierworodnym całego …