Kapłanie odwagi

Odwagi, mój Synu. Dźwigaj dzielnie mój krzyż i chodź za mną. Nic dozwolę, abyś miał upaść pod jego ciężarem. Próby, jakie mój Ojciec zamierza zesłać na ciebie, aby cię upodobnić …