Kogo zabrakło przy narodzeniu Dzieciątka Jezus?

Królów wierzących, oczekujących na Mesjasza, Arcykapłanów i uczonych w Piśmie. Wiedzieli, ale ich wyniosłość…

Mt 2.3 Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. 4 Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. 5 Ci mu odpowiedzieli: “W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok:
6 A ty, Betlejem, ziemio Judy,
nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy,
albowiem z ciebie wyjdzie władca,
który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”.
7 Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. 8 A kierując ich do Betlejem, rzekł: “Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. 9 Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.

Módlmy się, aby dziś nam nie zabrakło Kapłanów, którzy przygotują nasze dusze na Powtórne Przyjście Pana Jezusa.
Czy ja jestem gotów, przygotowuję się na Powtórne Przyjście Pana Jezusa?