Sąd Kapłana zmarłego w niepokucie

III. Sąd Kapłana zmarłego w niepokucie Jak matka, którąby skazano na to, aby własnoręcznie spuściła topór, mający ściąć głowę syna jej ukochanego, podobnie i ja widziałbym się zmuszonym kiedyś wydać …

Kapłanie wróć

Kapłanie mój, dlaczego mię zmuszasz, abym cię przeklął? Czyż nie umarłem dla ciebie w morzu udręczeń, w oceanie boleści? Wróć, synu mój, wróć do mego Serca. Choćbyś nawet zgrzeszył jak …

Znamię kapłańskie będzie na wieki.

Sąd twój będzie sprawiedliwy. To Bóg, Sędzia najwyższy wyda wyrok, twe własne sumienie go potwierdzi. Szatan się zjawi, aby cię oskarżać i upomnieć się o swą zdobycz. «Nie umarłem za …

Miłość Jezusa wypełnia pustkę duszy

Dziecko czuje się szczęśliwe i potrzebne, gdy odczuwa miłość od swoich kochających rodziców, która jest korzeniem głębokiego zaufania. Głód ciała spowodowany niedostatkiem pokarmu jest okropnym cierpieniem. Dusza popada w dezorientację, …

Jak godnie pielgrzymować?

Jak godnie w czasie pielgrzymki oddać Cześć Panu Bogu. Piekary Śląskie 1935 rok https://www.youtube.com/watch?v=fm2y44sJ7Cs Jak dzisiaj wygląda postawa, strój, porządek pielgrzymowania, śpiew i modlitwa? Można znaleźć parę różnic. Zapraszam do …

Śmierć Kapłana grzesznika

II. Śmierć Kapłana grzesznika Biedny mój synu, uwikłany w ciernie grzechowe, nie obrażaj się, gdy widzisz, że szukam twej duszy obciążonej winą. Za wiele mię kosztowała, abym miał ją tak …

Kapłanie gdzie i jak umrzesz?

Przyjdę w godzinie takiej, w której o tern nawet nie pomyślisz. Jak złodziej napada znienacka na przechodnia w ciemnościach nocnych, tak śmierć rzuci się na ciebie niespodziewanie, aby cię życia …

Kapłan uwikłany w ciernie grzechu

Biedny mój synu, uwikłany w ciernie grzechowe, nie obrażaj się, gdy widzisz, że szukam twej duszy obciążonej winą. Za wiele mię kosztowała, abym miał ją tak łatwo wypuścić z rąk …

O jałmużnie

Kto daje jałmużnę z miłości, ten czuje w sercu radość. Chciwego będzie bolała jałmużna, którą daje, szczególnie ta, której nikt nie widzi…