Sąd Kapłana zmarłego w niepokucie

III. Sąd Kapłana zmarłego w niepokucie Jak matka, którąby skazano na to, aby własnoręcznie spuściła topór, mający ściąć głowę syna jej ukochanego, podobnie i ja widziałbym się zmuszonym kiedyś wydać …