Śmierć Kapłana grzesznika

II. Śmierć Kapłana grzesznika Biedny mój synu, uwikłany w ciernie grzechowe, nie obrażaj się, gdy widzisz, że szukam twej duszy obciążonej winą. Za wiele mię kosztowała, abym miał ją tak …