Znamię kapłańskie będzie na wieki.

Sąd twój będzie sprawiedliwy. To Bóg, Sędzia najwyższy wyda wyrok, twe własne sumienie go potwierdzi. Szatan się zjawi, aby cię oskarżać i upomnieć się o swą zdobycz. «Nie umarłem za …