Kapłan cielesny nie pojmuje Miłości

Otaczam miłością swą wszystkich grzeszników i nie odstrasza mię nigdy szkarada zniewag, jakie mi w twarz rzucają. Stoję u drzwi ich mieszkania z pokorą, słodyczą i cierpliwością; narażam się na …