Kapłanie wróć

Kapłanie mój, dlaczego mię zmuszasz, abym cię przeklął? Czyż nie umarłem dla ciebie w morzu udręczeń, w oceanie boleści? Wróć, synu mój, wróć do mego Serca. Choćbyś nawet zgrzeszył jak …