Kapłan uwikłany w ciernie grzechu

Biedny mój synu, uwikłany w ciernie grzechowe, nie obrażaj się, gdy widzisz, że szukam twej duszy obciążonej winą. Za wiele mię kosztowała, abym miał ją tak łatwo wypuścić z rąk …